Thiết kế web là một quá trình phát triển Web để tạo một trang web tập trung vào các yếu tố thẩm mỹ như bố cục, giao diện người dùng và hình ảnh trực quan khác để làm cho trang web hấp dẫn hơn và dễ sử dụng hơn. Thiết kế web sử dụng các chương trình và công cụ khác nhau để đạt được giao diện như Dreamweaver, Photoshop và nhiều chương trình khác. Để tạo ra một thiết kế chiến thắng, các nhà thiết kế web cần phải suy nghĩ về đối tượng của họ, mục đích của trang web và sự hấp dẫn trực quan của thiết kế.

xem thêm: https://anhvandoanhnghiep.com/thiet-ke-va-ung-dung-cua-web

Hầu hết các trang web được tạo bằng cách sử dụng một ngôn ngữ được mã hóa gọi là Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML). Để một trang web được hiển thị thành công trên trình duyệt của khách hàng, nó cần tuân theo các quy tắc của ngôn ngữ này. Thẻ HTML xác định nội dung của trang web cho mỗi trang. Cascading Style Sheets (CSS) sau đó được sử dụng để xác định diện mạo trực quan tổng thể của mỗi trang. Kết quả dựa trên sự kết hợp của các yếu tố này. Mã hóa tay có thể đánh thuế đối với một số nhà thiết kế nên một số lựa chọn sử dụng các chương trình như Adobe Dreamweaver.

xem thêm: công ty thiết kế web

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *